دانلود رمان اسیر دزدان دریایی

دانلود رمان اسیر دزدان دریایی

دانلود رمان اسیر دزدان دریایی با فرمت PDF و لینک مستقیم رایگان

دانلود رمان اسیر دزد های دریایی

رمان اسیر دزدان دریایی یک رمان عاشقانه به قلم ساحل میباشد.هم اکنون میتوانید جهت دانلود رمان با فرمت PDF و لینک مستقیم رایگان برای گوشی موبایل اندروید, ایفون, کامپیوتر و لپ تاپ از طریق مجله اینترنتی هیلتن اقدام کنید.

خلاصه و دانلود رمان اسیر دزدان دریایی

دختر مردی ثروتمند در یک سفر دریایی توسط دزدان دریایی خشنی دزدیده میشود تا از پدر وی اخاذی کنند.اما رئیس این دزدان دریایی خواب های دیگری برای دختر دیده است.رئیسی با جذبه و خوشتیپ و قدرتمند که زخمی روی صورت خود داشت…

کانال تلگرام هیلتن

بخش هایی از متن رمان اسیر دزدان دریایی

اﯾﻨﻮ ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﯿﺎﻧﻪ رودﺧﻮﻧﻪ رﻓﺘﻢ . آب ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﻪ ام رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﭼﻘﺪر ﺧﻨﮏ و زﻻل ﮐﺘﯽ و ﻣﮕﯽ ﻧﺪﯾﻤﻪ ﻫﺎی دو ﻗﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻮدن اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻦ از ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎد ﻧﻪ اوﻧﺎ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺪرم ﻟﺮد آﻧﺴﻞ از ﭘﺲ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﭽﻪ اش و ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮش ، ﺳﻮﻓﯿﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ اوﻣﺪ . آروم ﺧﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﺎر رودﺧﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮﻣﻮ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد دﻗﯿﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم… اﻧﮕﺎر ﯾﻪ ﻧﻔﺮ اوﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﯽ اوﻣﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن دوﺗﺎ ﭼﺸﻢ آﺑﯽ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻞ ﺧﻮردم آب ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻤﻮ ﺑﭙﻮﺷﻮﻧﻪ … اﻣﺎ … اﻣﺎ زﯾﺎدی زﻻل ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﺳﯿﻨﻪ و زﯾﺮ دﻟﻢ رو ﭘﻮﺷﻮﻧﺪم و ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻢ اﻣﺎ اون ﭼﺸﻢ ﻫﺎی آﺑﯽ اﻧﮕﺎر داﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪ .

لینک های دانلود رمان

نظرات 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *