اللهم عجل لولیک الفرج
لطفا برای سلامتی و ظهور امام زمان (عج) صلوات بفرستید.

  دانلود رمان باغ پاییز با فرمت PDF و لینک مستقیم رایگان

  دانلود رمان باغ پاییز

  رمان باغ پاییز یک رمان عاشقانه و اجتماعی بسیار زیبا میباشد.هم اکنون میتوانید جهت دانلود رمان با فرمت PDF و لینک مستقیم رایگان برای گوشی موبایل اندروید, ایفون, کامپیوتر و لپ تاپ از طریق مجله اینترنتی هیلتن اقدام کنید.

  خلاصه و دانلود رمان باغ پاییز

  بهار با پاییز خواهر هستند ولی کاملا با هم از لحاظ اخلاقی فرق دارن هر چقدر روح بهار بخشنده و بزرگ است پاییز ستیزه جو و سختگیر است و با همه سر لج دارد آنها در خانه مردی ثروتمند زندگی میکنند که پدر پاییز در آنجا سرایدار و مادرش آشپز است ، صاحب خانه آقای ارغوان است که پسرش را برای تحصیل به اروپا فرستاده و او بعد از سالها به کشور باز میگردد سروش با دیدن بهار و پائیز با یاد دوران کودکی میافتد که با آنها هم بازی بوده و به آنها محبّت زیادی میکند ولی پائیز این محبت ها را ترحم محسوب میکند و… .

  بخش هایی از متن رمان باغ پاییز

  ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺧﻮدم رو ﺗﻮي اون ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ و در ﻧﺪﺷﺖ دﯾﺪم . ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ رو ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﭽﮕﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم . اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪم ﺑﺎغ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮم ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻣﺎ زﺷﺖ ﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﺮد .ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮد . اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﺗﻮ ﺑﭽﮕﯽ . ﭼﻘﺪر اون ﺗﺎب و اﺳﺘﺨﺮ وﺳﻂ ﺑﺎغ رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ. ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اون ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ﺑﺰرگ ﺗﻪ ﺑﺎغ ﻣﯿﺸﺪم ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮي ﺑﺎغ ﺑﺪوم و ﺑﺎزي ﮐﻨﻢ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﺑﻬﺎر. ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﻢ . ﺗﻮ ﺑﭽﮕﯽ ﺑﻬﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺳﺘﻢ رو ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﻣﻦ رو ﻣﯿﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﻬﻢ ﮔﻠﻬﺎي ﺗﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ رو ﻧﺸﻮن ﺑﺪه .ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻫﻢ ﭘﺸﺖ درﺧﺘﻬﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﮏ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ . ﭼﻘﺪر ﺧﻮش ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ اون ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎ . ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪادم و ﺗﻮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اون ﺑﻪ ﻣﻦ. ﮐﻮدﮐﯿﻬﺎﻣﻮن ﺗﻮي اون ﺑﺎغ ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ .
  اوﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺎزي ﺗﻮي اون ﺑﺎغ درﻧﺪﺷﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ . ﺣﺎﻻ دﯾﮕﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد و داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻟﻪ و ﺗﻮي ﻫﻤﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺎر داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدم . داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري . ﻫﯿﭻ وﻗﺖ زﺣﻤﺎﺗﯽ رو ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﺗﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﯾﺎدم ﻧﻤﯿﺮه .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺟﺸﻨﯽ رو ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﻮي اون آﻟﻮﻧﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎدم ﻧﻤﯿﺮه .ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ؟ آﻟﻮﻧﮏ؟ ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ

  لینک های دانلود رمان

  ارسال دیدگاه

  © تمامی حقوق مطالب برای وبسایت دانلود رمان محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
  طراحی و کدنویسی : رضا دلیر